Honorowi dawcy krwi - Aktualności - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 21.12.2010

Honorowi dawcy krwi

W tym roku od strażaków PSP i ochotników zebrano łącznie 6.162 litrów krwi dla polskich szpitali. To piąta edycja programu prowadzonego przez Komendę Główną PSP, Związek OSP i Polski Czerwony Krzyż. Od 2006 roku, czyli od początku działania programu strażacy oddali już łącznie 23.704 litry krwi.

Honorowe krwiodawstwo wśród strażaków w ramach programu zainicjował Polski Czerwony Krzyż w 2006 roku. W akcję włączyły się Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Komenda Główna PSP.

Pierwsza, pilotażowa edycja programu trwała od października do grudnia 2006 roku. W tym czasie zebrano 1.300 litrów krwi. W kolejnych latach pobrano od strażaków łącznie ponad 16 tys. litrów krwi.

Podczas spotkania, podsumowującego tegoroczną edycję programu, wyróżniono najaktywniejszych dawców krwi. Nagrody rozdano w czterech kategoriach: najaktywniejsza jednostka PSP (Komenda Miejska PSP w Gdyni, okręg pomorski), OSP (Ochotnicza Straż Pożarna Błonie, okręg mazowiecki), ratowniczo-gaśnicza PSP (Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP Sulechów, okręg lubuski) i najaktywniejszy strażak (Marek Bachara – Ochotnicza Straż Pożarna Zakrzów, okręg małopolski).

W spotkaniu wzięli udział także Zbigniew Sosnowski, podsekretarz stanu w MSWiA oraz gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, a także przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, Narodowego Centrum Krwi oraz wiceprezes Zarządu Głównego PCK.

Podsumowanie V edycji programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie - Ognisty Ratownik - Gorąca Krew” odbyło się w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Mapa serwisu