Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 09.03.2011

16 miasteczek ruchu drogowego

Do końca 2012 roku, w ramach projektu „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”, na terenie kraju powstanie 16 nowoczesnych miasteczek. 9 marca br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji podsumowano realizację działań w obszarze ruchu drogowego w 2010 roku.

Podczas spotkania omówiona została m.in. realizacja projektu „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”, który zakłada, że do 2012 roku powstanie 16 nowoczesnych miasteczek ruchu drogowego.

Jacek Zalewski, dyrektor Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA poinformował, że budżet projektu „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego” wyniesie 10 mln zł, z czego 8,5 mln zł będzie pochodzić ze środków unijnych. Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i będzie realizowany do końca 2012 roku.

Podczas spotkania Adam Rapacki, podsekretarz stanu w MSWiA podkreślił, że przeciwdziałanie wypadkom drogowym, które są jedną z najczęstszych przyczyn śmierci w Europie, jest priorytetem zarówno Organizacji Narodów Zjednoczonych jak i Unii Europejskiej. Zaznaczył również, że dzięki pracy Policji oraz wielu kampaniom profilaktyczno – edukacyjnym udało się zredukować w 2009 i 2010 roku liczbę osób zabitych i rannych na drogach.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ciągu ostatnich 3 lat dofinansowywało modernizację miasteczek ruchu drogowego ogłaszając konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu „Razem bezpieczniej”. Dofinansowanie otrzymywały 3 najlepsze projekty. Na przełomie lat 2008-2010 łącznie 9 jednostek samorządu terytorialnego otrzymało z programu „Razem bezpieczniej” dofinansowanie do modernizacji miasteczek ruchu drogowego, a 18 samorządów otrzymało rowery jako doposażenie do już działających miasteczek ruchu drogowego. Natomiast ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko powstanie 16 nowych miasteczek ruchu drogowego. MSWiA jest głównym pomysłodawcą i realizatorem ogólnopolskiego projektu. Nowe miasteczka ruchu drogowego powstaną we współpracy z urzędami wojewódzkimi i samorządami, na terenie 16 województw.

Miasteczka ruchu drogowego wpływają na podniesienie bezpieczeństwa na polskich drogach oraz promują bezpieczne zachowania wśród uczestników ruchu drogowego. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży. Miasteczko ruchu drogowego uczy bezpiecznych zasad poruszania się w ruchu drogowym, kształtuje nawyki prawidłowego poruszania się na drodze. Na terenie miasteczka ruchu drogowego są przeprowadzane egzaminy na kartę rowerową i motorowerową dla młodzieży.

Uczestnicy spotkania zapoznali się także m.in. z działaniami planowanymi w ramach Europejskiego programu na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020 – IV Program oraz Dekady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ogłoszonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Podczas spotkania zaprezentowano także kampanie oraz akcje profilaktyczne, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przedstawiono prezentacje m.in. Krajowego Centrum BRD, Stowarzyszenia „Droga i Bezpieczeństwo” i Fundacji „Kierowca Bezpieczny”. Omówione także założenia kampanii „Piłeś – nie jedź”.

W spotkaniu uczestniczyli m.in: Adam Rapacki, podsekretarz stanu w MSWiA; Radosław Stępień, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury; nadinsp. Waldemar Jarczewski, zastępca komendanta głównego policji, przedstawiciele środowiska naukowego oraz instytucji pozarządowych zaangażowanych w poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Mapa serwisu