Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 08.11.2011

Cichy zabójca - tlenek węgla. Kampania "Nie dla czadu"

Od początku roku według statystyk odnotowano prawie 122 zgony osób, spowodowane przez tlenek węgla, a blisko 1,5 tys. osób uległo podtruciu – poinformował podczas konferencji prasowej Wiesław Leśniakiewicz komendant główny PSP. Jest to bardzo poważne zjawisko, które powoduje dużą liczbę ofiar śmiertelnych, szczególnie w okresie grzewczym. Kampanię „Nie dla czadu” prowadzą Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Komenda Główna PSP.

Według danych straży pożarnej w 2010 roku było 181 ofiar śmiertelnych spowodowanych przez czad. W okresie jesienno-zimowym do straży pożarnej niemal codziennie wpływają informacje o tego rodzaju zdarzeniach. Dlatego straż pożarna podkreśla znaczenie kampanii informacyjnej i nagłaśniania zagrożeń związanych z zatruciami czadem. „Im bardziej propagujemy zasady bezpieczeństwa, tym większa skuteczność i minimalizowanie liczby ofiar” – podkreślił Wiesław Leśniakiewicz komendant główny PSP w trakcie konferencji prasowej, inicjującej kampanię ministerstwa i KG PSP „Nie dla czadu”.

„Tlenek węgla jest cichym zabójcą, ponieważ jest niewidoczny, w ogóle go nie czuć, a stężenie już na poziomie 0,32% w powierzchni po 30 minutach powoduje śmierć” podkreślił komendant główny PSP. Niepełna wentylacja pomieszczeń, w szczególności łazienek czy kuchni powoduje zwiększone stężenie tlenku węgla i ryzyko utraty przytomności bądź zgonu. „Zwracamy bardzo dużą uwagę na cały proces wentylacji pomieszczeń oraz utrzymania we właściwym stanie technicznym urządzeń kominowo-grzewczych” zaznaczył komendant główny Wiesław Leśniakiewicz.

Aby zapobiec ryzyku można zabezpieczyć się umieszczając w mieszkaniu czujniki tlenku węgla, które reagują na podwyższone stężenie czadu. W ramach akcji straż pożarna będzie dystrybuować takie urządzenia za pośrednictwem audycji emitowanej w Programie I Polskiego Radia. Czujniki tlenku węgla zostały zakupione przez resort, w ramach kampanii „Nie dla czadu”. Straż pożarna informuje, że czujniki tlenku węgla umieszczamy na wysokości 1,5 metra, najlepiej w oddaleniu od urządzeń grzewczo-kominowych, a w pobliżu miejsc gdzie najczęściej przebywamy.

Straż pożarna apeluje do mieszkańców o to, by występowali do spółdzielni oraz administratorów budynków o sprawdzanie ciągów wentylacyjnych pod kątem ich drożności.

Strażacy przypominają, że prawo budowlane zobowiązuje zarządców oraz właścicieli obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) co najmniej raz w roku oraz co najmniej dwa razy w roku, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000 m2.

„Nie dla czadu” to kampania profilaktyczno-edukacyjna informująca o zagrożeniach związanych z zatruciami wywołanymi tlenkiem węgla. Potrwa do marca przyszłego roku, czyli przez okres grzewczy, w którym najczęściej dochodzi do zatruć czadem i pożarów.

Akcja jest wspólnie prowadzona przez strażaków PSP, ratowników medycznych oraz pozostałe służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Celem kampanii, uruchomionej 9 listopada br., jest uświadamianie istnienia niebezpieczeństw związanych z tlenkiem węgla oraz pokazanie, jak można zapobiegać zatruciom.

W kampanię włączył się także Program I Polskiego Radia, w którym będą odbywać się cykliczne audycje o zagrożeniu i sposobach zapobiegania zatruciom tlenkiem węgla. Podczas tych audycji słuchacze Polskiego Radia będą mogli otrzymać czujki.

W pierwszej audycji, która odbyła się 9 listopada br. w „Sygnałach Dnia” w Polskim Radiu Pr. I), poświęconej kampanii „Nie dla czadu”, wziął udział Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny PSP. Kolejne audycje w Polskim Radiu informujące o kampanii emitowane są w godzinach popołudniowych (po godz. 15.00), dwa razy w tygodniu (poniedziałki i środy), przez okres dwóch miesięcy.

Więcej informacji o zagrożeniach związanych z zatruciami wywołanymi czadem, w tym m.in. co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia, jak pomóc poszkodowanym przy zatruciu tlenkiem węgla, jakie są objawy zatrucia oraz jak często należy przeprowadzać kontrole przewodów kominowych – są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 

Mapa serwisu