Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 18.11.2011

Podział Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zgodnie z zapowiedziami premiera Donalda Tuska o podziale dotychczasowego resortu SWiA na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji powołano dwóch nowych ministrów. Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył 18 listopada br. nominację Jackowi Cichockiemu na stanowisko ministra spraw wewnętrznych. Szefem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji został Michał Boni.

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji [PDF]

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych [PDF]

 


Jacek Cichocki – minister spraw wewnętrznych
 
 

Urodził się 17 grudnia 1971 r. w Warszawie.

Absolwent socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1992-2008 pracował w Ośrodku Studiów Wschodnich w Warszawie, kolejno jako ekspert ds. konfliktów zbrojnych i problemów etnicznych w krajach b. ZSRR, kierownik Zespołu ds. Kaukazu i Azji Centralnej, kierownik Działu Ukrainy, Białorusi i krajów bałtyckich.

Od 2001 do 2004 r. wicedyrektor, następnie, do 2007 r., dyrektor OSW. W latach 1995-1997 pracował na stanowisku asystenta programowego w Fundacji im. Stefana Batorego w programie Forum Europy Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w problematyce energetycznej.

Był sekretarzem Kolegium ds. Służb Specjalnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Żonaty, ma trzy córki i syna.
 

 

Michał Boni – minister administracji i cyfryzacji

 

 

Urodził się 10 czerwca 1954 r. w Poznaniu.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przez wiele lat wykładał w Katedrze Kultury Polskiej.

Działacz „Solidarności” od 1980 r., od 1989 r. członek władz krajowych „Solidarności”, w 1990 r. przewodniczący Zarządu Regionu „Mazowsze”. W 1991 r. minister pracy i polityki socjalnej, w latach 1992 – 1993 sekretarz stanu w tym ministerstwie odpowiedzialny m.in. za politykę rynku pracy. Poseł na Sejm I kadencji. Od 1995 r. dyrektor Programu Reform Polityki Społecznej przy Fundacji Batorego. Radny Gminy Centrum miasta stołecznego Warszawy w okresie 1994-1996. W latach 1996 – 1997 dyrektor i członek Zespołu Instytutu Spraw Publicznych. Od 1998 do 2001 r. szef zespołu doradców ministra pracy i polityki społecznej. Do 2007 r. konsultant Enterprise Investors w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Członek Komitetu Naukowego Wsparcia Wspólnoty ds. Oceny NPR i Programów Operacyjnych. Kluczowy ekspert współpracujący przy powstawaniu Narodowego Planu Rozwoju, Krajowego Planu działań na lata 2007-2013. Do 2007 r. doradca PKPP Lewiatan. Współpracownik wielu fundacji polskich i międzynarodowych.

W styczniu 2009 r. powołany na urzędy Ministra – członka Rady Ministrów i Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów. Wcześniej pełnił urząd sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 

/Zdjęcia: Piotr Molęcki / KPRP/
 

Mapa serwisu