Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 11.04.2012

Nowy komendant Straży Granicznej

11 kwietnia br. gen. Dominik Tracz, odpowiedzialny dotąd za Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, przejął obowiązki komendanta głównego Straży Granicznej. W uroczystości wzięli udział Jacek Cichocki minister spraw wewnętrznych oraz Piotr Stachańczyk sekretarz stanu w MSW. Dominik Tracz został powołany na stanowisko szefa Straży Granicznej przez premiera Donalda Tuska, na wniosek ministra Jacka Cichockiego. Dominik Tracz, kierujący Bieszczadzkim Odziałem odpowiadał za jedno z najtrudniejszych i największych przejść granicznych z Ukrainą, znajdujące się w Medyce.

Nowy komendant Straży Granicznej jest m.in. współautorem koncepcji ułatwień dla kibiców przekraczających granicę polsko-ukraińską w trakcie trwania turnieju tzw. zielonych pasów, czyli wspólnych polsko-ukraińskich odpraw granicznych prowadzonych przez służby graniczne i celne. Zielone pasy będą funkcjonowały na czas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Dzięki dobrej współpracy z przedstawicielami władz województwa podkarpackiego i z samorządem terytorialnym, Dominik Tracz usprawnił infrastrukturę przejść granicznych, w tym budowę przejścia granicznego w Budomierzu oraz modernizację przejść granicznych w Medyce, Korczowej i Krościenku. Przyczynił się także do wdrożenia uproszczonego trybu przekraczania granicy państwowej z Ukrainą, tzw. małego ruchu granicznego.

Unowocześnił strukturę Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, w szczególności w zakresie pionu do spraw cudzoziemców. W tym zakresie komendant oddziału był inicjatorem zmiany zapisu do ustawy o cudzoziemcach dotyczących decyzji wobec cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granice. W rezultacie tych propozycji skrócił się czas postępowania wobec cudzoziemców. Ponadto komendant Dominik Tracz powołał specjalne zespoły do spraw cudzoziemców działające na tzw. zielonej granicy, czyli w placówkach Straży Granicznej. Dzięki zespołom usprawniono m.in. prowadzenie postępowań w sprawach cudzoziemców, kontrole legalności pobytu i zatrudnienie cudzoziemców w Polsce, jak również rozpoznanie migracyjne cudzoziemców.

Gen. bryg. SG Dominik Tracz urodził się 27 czerwca 1966 roku we Wschowie. W latach 1986 – 1990 odbył studia zawodowe w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych o specjalności wojsk ochrony pogranicza. W 2000 roku ukończył Uniwersytet Wrocławski, uzyskując tytuł magistra politologii.

Służbę w Straży Granicznej pełni od początku istnienia formacji na różnych stanowiskach, począwszy od starszego kontrolera do zastępcy komendanta Oddziału Straży Granicznej. Od 1991 roku służył w Łużyckim Oddziale Straży Granicznej. Od 21 marca 2005 roku do 23 października 2007 roku był zastępcą komendanta Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej, w tym okresie od 17 marca 2006 roku do 18 kwietnia 2006 roku pełnił obowiązki komendanta Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej. Od 24 października 2007 roku był komendantem Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

12 maja 2011 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mianował płk. SG Dominika Tracza na stopień generała brygady Straży Granicznej.

Na stanowisku komendanta głównego Straży Granicznej, zastąpił gen. bryg. Leszka Elasa, który kierował formacją od 2008 roku.
 

Mapa serwisu