Międzynarodowi eksperci o bezpieczeństwie seniorów

Family foto po spotkaniu EUCPN

W dniach 13-15 grudnia 2016 roku w Bratysławie odbyło się Posiedzenie Zarządu Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) oraz Konferencja Dobrych Praktyk.

W posiedzeniu Zarządu udział wzięła Marta Michna - Krajowy Przedstawiciel EUCPN. Przedmiotem obrad był m.in. Program Prac EUCPN na 2017 r. oraz plany działań kolejnych Prezydencji w obszarze zapobiegania przestępczości.

Podczas konferencji ogłoszono wyniki konkursu Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). Tematyka konkursu i konferencji  koncentrowała się wokół bezpieczeństwa seniorów. Konferencja zgromadziła ekspertów z państw członkowskich EUCPN, w skład polskiej delegacji, oprócz Krajowego Przedstawiciela weszli Tomasz Deptuła – Zastępca Dyrektora Departamentu Komunikacji  Społecznej MSWiA oraz podinsp. Małgorzata Biernacka  z katowickiej komendy miejskiej Policji. 

Państwa członkowskie EUCPN zgłosiły łącznie 19 projektów do konkursu, które zostały zaprezentowane podczas konferencji.

Polskę reprezentował projekt Komendy Miejskiej Policji w Katowickich oraz Urzędu Miasta Katowice - "Bezpieczna Przystań", wybrany w drodze krajowych eliminacji.

Międzynarodowe jury uznało za najlepszy czeski projekt "Akademia seniora", drugie miejsce zajął niemiecki projekt "Witaj Babuniu, potrzebuję pieniędzy", zaś trzecie - chorwacki projekt "Dzień jak sen".

Odbywająca się corocznie Konferencja Dobrych Praktyk EUCPN jest okazją do zaprezentowania najlepszych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości, stanowi również platformę wymiany doświadczeń w tym zakresie.

Mapa serwisu