Projekt „Bezpieczna przystań” – polskim kandydatem do nagrody ECPA

W dniu 4 października 2016  r. w siedzibie MSWiA odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, której zadaniem było wybranie jednego krajowego projektu do konkursu „Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”, organizowanego przez Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN).  Spośród 12 zgłoszonych projektów największą liczbę punktów otrzymał projekt: „Bezpieczna przystań” Komendy Miejskiej Policji w Katowicach oraz Urzędu Miasta Katowice.

Projekt  „Bezpieczna przystań” został opracowany w 2015 r. i będzie realizowany do końca 2016 r. Celem projektu jest wzrost poczucia bezpieczeństwa osób starszych, przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu oraz wzmocnienie społecznego zaangażowania w troskę o bezpieczeństwo seniorów. Działania obejmują edukację profilaktyczną poprzez spotkania i prelekcje w klubach emeryta, bibliotekach, uniwersytetach trzeciego wieku oraz nowatorskie rozwiązania, w tym m.in. inicjatywę „zjedzenie obiadu z seniorem”, organizację quizów i krzyżówek profilaktycznych. W ramach programu policjanci edukują seniorów jak zadbać o bezpieczeństwo na co dzień oraz  na co zwrócić szczególną uwagę przebywając w domu, na ulicy, w środkach transportu czy robiąc zakupy.

Według Komisji konkursowej wybrany projekt najpełniej wpisuje się w tegoroczny temat konkursu – „Zapobieganie przestępstwom przeciwko osobom starszym”, spełnia kryteria takie jak: innowacyjność, przeprowadzona ewaluacja oraz możliwość powielenia w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas Konferencji Dobrych Praktyk EUPCN, która odbędzie się w dniach 14-15 grudnia 2016. na Słowacji.

Jednocześnie, członkowie Komisji konkursowej wskazali dwa dodatkowe projekty do przedstawienia podczas konferencji:

  1. „Akademia Seniora”– Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku;
  2. „Akademia Bezpiecznego Seniora I Edycja”” – Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach.

Mapa serwisu