Projekt ,,Cyberdżungla” – polskim kandydatem do nagrody ECPA

W dniu 19 września 2017  r. w siedzibie MSWiA odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, której zadaniem było wybranie jednego krajowego projektu do konkursu „Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”, organizowanego przez Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN).  Spośród 5 zgłoszonych projektów największą liczbę punktów otrzymał projekt: ,,Cyberdżungla”  Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie z województwa zachodniopomorskiego.

Projekt  „Cyberdżungla” został opracowany w 2013 r. i jest z powodzeniem realizowany do tej pory. Jest skierowany do najmłodszych użytkowników Internetu, ich opiekunów oraz osób uczestniczących w procesie edukacji i kształtowania postaw. Jego zadaniem jest poprawa ogólnego bezpieczeństwa użytkowników internetu poprzez poprawę świadomości na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu przez dzieci i młodzież oraz poprawę bezpieczeństwa wśród jego użytkowników a także uaktywnienie kontroli rodzicielskiej nad dziećmi korzystającymi z Internetu oraz wypracowanie mechanizmów pozwalających na wspólne z niego korzystanie przez dzieci i ich opiekunów. 

Według Komisji konkursowej wybrany projekt najpełniej wpisuje się w tegoroczny temat konkursu –  „Cyberbezpieczeństwo społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wykorzystywaniu dzieci w sieci”, spełnia kryteria takie jak: innowacyjność, efektywność, przeprowadzona ewaluacja oraz możliwość powielenia w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas Konferencji Dobrych Praktyk EUPCN, która odbędzie się pod koniec roku w Estonii.

Jednocześnie, członkowie Komisji konkursowej wskazali dwa dodatkowe projekty do przedstawienia podczas konferencji:

  • ,,Na tacy poDane” Urzędu Miasta Olsztyn
  • ,,Cyberprzemocowy falochron” Urzędu Miasta w Gołdapi

Linki do projektów :

http://szczecin.policja.gov.pl/szm/dzialania-policji/profilaktyka/programy-profilaktyczne/cyberdzungla/1556,Cyberdzungla-Wyprawa-w-nieznane.html

http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/32882,Olsztyn-Na-tacy-poDane.html

http://sp30.olsztyn.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/212930/na_tacy_podane__iv_edycja_projektu

https://www.facebook.com/Cyfrowobezpieczne-Gimnazjum-SP-5-Go%C5%82dap-1913218508931304/

Mapa serwisu