Obywatelstwo i repatriacja

Obywatelstwo polskie
Repatriacja
Repatriacja czyli powrót do Ojczyzny osób pochodzenia polskiego jest jednym ze sposobów nabycia polskiego obywatelstwa. Prawo to przysługuje wyłącznie osobom, które nie posiadają polskiego obywatelstwa, a pragną przesiedlić się na stałe do Rzeczypospolitej Polskiej.
Rząd RP traktuje prowadzenie akcji repatriacyjnej jako spełnienie moralnego obowiązku wynagrodzenia historycznych krzywd Rodakom pochodzącym głównie z terenów azjatyckiej części byłego ZSRR. Ustawa o repatriacji ma umożliwić powrót do kraju tym osobom, bądź ich przodkom, które na skutek deportacji, zesłań i innych prześladowań narodowościowych i politycznych nie mogły się w Polsce nigdy osiedlić.
 

UWAGA!

Wszelką korespondencję do Urzędu do Spraw Cudzoziemców prosimy kierować na adres:
ul. Taborowa 33,
02-699 Warszawa

tel. (22) 601 74 02
fax (22) 601 74 13

http://www.udsc.gov.pl/

 
Organem odpowiedzialnym za procedurę repatriacyjną jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Adres do korespondencji:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Obywatelstwa i Repatriacji
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa
tel. (0-22) 515-22-66; fax (0-22) 515-22-67

Wydział ds. Repatriacji
tel. (0-22) 515-22-80; fax (0-22) 515-22-81
e-mail repatriacja@mswia.gov.pl 

poniedziałek - piątek, godz. 8.15 - 16.15

Wydział ds. Obywatelstwa
tel. (0-22) 515-22-85; fax (0-22) 515-22-86
e-mail obywatelstwo@mswia.gov.pl

poniedziałek - piątek, godz. 8.15 - 16.15

Mapa serwisu