Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2019

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  (Dz. U. z 2016 r. poz. 383 j.t. z późn. zm.) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2019”.

Zwracamy się do wszystkich zainteresowanych stron o zgłoszenie ewentualnych uwag i propozycji oraz zaprezentowanie swoich opinii.

W tym celu prosimy pobrać i wypełnić formularz zgłaszania uwag do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2019”. Wszystkie zgłoszone sugestie zostaną rozpatrzone po zakończonych konsultacjach.

Wypełnione formularze prosimy przesyłać do dnia 3 sierpnia 2017 r. na:

  • adres e-mail: dpp.analizy@mswia.gov.pl z adnotacją w tytule „Konsultacje projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2019”;

lub

  • adres pocztowy: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Mapa serwisu