Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 18.01.2007

Szkolenie przewodniczących wojewódzkich komisji lekarskich i pracowników urzędów wojewódzkich

W dniu 17 stycznia 2007 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadzone zostało przez Departament Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych szkolenie z przewodniczącymi wojewódzkich komisji lekarskich i pracownikami urzędów wojewódzkich prowadzącymi sprawy powszechnego obowiązku obrony, a w tym rejestrację przedpoborowych i pobór.

Organizacja szkolenia miała miejsce w związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia poboru, które zostało zaplanowane na 5 lutego 2007 roku.
Zasadnicze zagadnienia omawiane podczas szkolenia poświęcone były orzecznictwu lekarskiemu podczas poboru i jego wpływowi na powoływanie do odbywania zasadniczej służby wojskowej i jej przebieg, problemom patologii i uzależnień wśród młodzieży wchodzącej w wiek poborowy i pełniącej służbę wojskową, a także psychologicznym aspektom adaptacji poborowych do służby wojskowej i służby w Policji.
Poszczególne tematy prezentowali przedstawiciele Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Żandarmerii Wojskowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Wojsk Lądowych, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP, Komendy Głównej Policji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Szczegółowa informacja zawierająca formalno-prawne aspektów tegorocznego poboru zamieszczona zostanie na stronach internetowych MSWiA 19 stycznia 2007 roku, tj. w dniu ogłoszenia poboru na obszarze kraju.

Pliki do pobrania

Mapa serwisu