Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy

Dyrektor CNBOP-PIB: bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka

centrala (022) 769 32 00
sekretariat (022) 769 33 00
fax (022) 769 33 56

strona internetowa: www.cnbop.pl
adres e-mail: cnbop@cnbop.pl

Mapa serwisu