Akty prawne - Rejestracja stanu cywilnego - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rejestracja stanu cywilnego

Akty prawne

1.  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 2064) (pobierz plik)

2. Akty wykonawcze wydane na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego

 1.  wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych:
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U. poz. 180) (pobierz plik)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. poz. 194 ) (pobierz plik)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. poz. 1751) (pobierz plik)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. poz. 204) (pobierz plik)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1904) (pobierz plik)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego
  (Dz. U. poz. 253) (pobierz plik)
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz sporządzania zaświadczeń stanowiących podstawę sporządzania aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (pobierz plik)
 1. wydane przez Ministra Zdrowia:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. poz. 171) (pobierz plik)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. poz. 231) (pobierz plik)

3. Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 10) (pobierz plik)

 

 
 

Mapa serwisu