Międzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego

Konwencje MKSC ratyfikowane przez Polskę

Konwencje MKSC ratyfikowane przez Polskę
(wg stanu na dzień 1 września 2016r.)

1. Konwencja Nr 3 sporządzona w Stambule 7 września 1958r. dotycząca międzynarodowej wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego (Dz. U. z 2003r. Nr 172, poz. 1667), data wejścia w życie 14.03.2003r.
Państwa, które ratyfikowały Konwencję: Niemcy, Belgia, Francja, Luksemburg, Holandia, Turcja, Austria, Włochy, Portugalia, Hiszpania.

2. Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu 8 września 1976r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktu cywilnego (Dz. U. z 2004 nr 166, poz. 1735), data wejścia w życie 01.11.2003r.
Państwa, które ratyfikowały Konwencję: Niemcy, Austria, Belgia, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Szwajcaria, Turcja, Słowenia, Chorwacja, Macedonia, Bośnia-Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Mołdawia, Litwa, Estonia, Rumunia, Bułgaria, Republika Zielonego Przylądka.

3. Konwencja Nr 17 sporządzona w Atenach 15 września 1977r. dotycząca zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 148, poz. 1446), data wejścia w życie 01.06.2003r.
Państwa, które ratyfikowały Konwencję: Austria, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Turcja, Grecja (Konwencja wejdzie w życie dn. 1 czerwca 2014 r.).
 

Mapa serwisu