Strona znajduje się w archiwum.

Wtorek, 20 listopada 2012

Projekty MSW na Radzie Ministrów

Podczas posiedzenia Rada Ministrów, które odbyło się 20 listopada br. rozpatrzono trzy projekty przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Propozycje ministerstwa dotyczyły środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, funkcjonowania komisji lekarskich podległych ministrowi spraw wewnętrznych oraz świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków i chorób mających związek ze służbą.

Poniżej znajdują się informacje na temat poszczególnych projektów.

Mapa serwisu