Strona znajduje się w archiwum.

Poniedziałek, 18 lutego 2013

Dalsze prace nad projektem ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy w działaniach na terytorium RP

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w piśmie do sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej zwróciło uwagę na konieczność dokonania ponownego przeglądu projektu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Biorąc pod uwagę charakter proponowanych regulacji oraz pojawiające się wokół nich wątpliwości, konieczne jest dokonanie ponownego przeglądu projektu ustawy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapewnia, że wszystkie uwagi i wątpliwości, które pojawiły się na tym etapie prac nad projektem ustawy, będą szczegółowo analizowane w celu wypracowania optymalnych rozwiązań.

MSW jest otwarte na wszystkie argumenty i opinie, które dotyczą projektu ustawy. Wszystkie uwagi dotyczące projektu będą gruntownie analizowane. Zapisy projektu ustawy zostaną doprecyzowane, tak aby wypracowane rozwiązania nie budziły żadnych wątpliwości mogących sugerować o jakichkolwiek zagrożeniach dotyczących bezpieczeństwa kraju, a jednocześnie pozwoliły wdrożyć przepisy Unii Europejskiej w niezbędnym zakresie.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podkreśla, że celem projektowanej ustawy nie jest i nigdy nie było stworzenie podstaw do niekontrolowanych działań podejmowanych przez funkcjonariuszy innych państw na terytorium RP. Projektowane rozwiązania mają jedynie na celu zapewnienie ograniczonej i niezbędnej pomocy w działaniach ratowniczych oraz zwalczaniu przestępczości transgranicznej. 

Mapa serwisu