Oświadczenie Rzecznika MSW - Aktualności - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Strona znajduje się w archiwum.

Wtorek, 28 maja 2013

Oświadczenie Rzecznika MSW

Solidarna Polska, mówiąc o tym, że 1 mld zł jest przeznaczony na logo policji, przez co brakuje pieniędzy na benzynę, podaje nieprawdziwe informacje i tym samym wprowadza opinię publiczną w błąd.

Ani Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ani Komenda Główna Policji nie informowały podczas konferencji prasowej, że 1 mld zł zostanie przeznaczony na zmiany związane z wprowadzeniem nowego znaku graficznego. Informacja taka nie mogła zostać przekazana, ponieważ takie środki nigdy nie były ani planowane, ani przeznaczone na logo policji. Jeszcze raz podkreślam, że kwota 1 mld zł zostanie przeznaczona na remonty i budowę nowych komisariatów i komend. 

Wielokrotnie zwracana była uwaga, także przez polityków różnych opcji, na to, że policjanci pracują w pomieszczeniach wymagających gruntownego remontu, a obywatele są przyjmowani w warunkach o niskim standardzie. Podkreślał to również Rzecznik Praw Obywatelskich, który wizytował obiekty policyjne. 

Rozumiem, że politykom Solidarnej Polski nie zależy na tym, aby w komisariatach i komendach policjanci pracowali w dużo lepszych warunkach, a obywatele byli przyjmowani w pomieszczeniach o wyższym standardzie. Przypomnę tylko, że wielokrotnie środki masowego przekazu przedstawiały funkcjonariuszy pracujących w pomieszczeniach wymagających kapitalnego remontu, a sami funkcjonariusze skarżyli się na warunki pracy. Dlatego MSW i KGP zależy na zmianie tej sytuacji, ponieważ mamy komisariaty i komendy, które mogą być wzorem, ale mamy też takie, które wymagają gruntownych zmian. 

MSW zależy na tym, żeby zarówno standard przyjmowania obywatela na komendzie i komisariacie uległ zmianie, jak również, aby nastąpiła poprawa warunków pracy funkcjonariuszy policji. Program, który zakłada budowę i remonty obiektów policyjnych, zaplanowano na lata 2013-2015, a to oznacza, że zmiany będą przeprowadzane sukcesywnie. 

Kolejny raz powielane są nieprawdy wprowadzające opinię publiczną w błąd. 

 

Z poważaniem,

Małgorzata Woźniak

Rzecznik MSW
 

Mapa serwisu