Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 09.05.2017

Trwa konkurs na najlepszą pracę dyplomową lub rozprawę doktorską na temat polskiej Policji Państwowej

Posiadasz lub ubiegasz się o tytuł licencjata, magistra albo doktora na polskiej uczelni? Interesujesz się historią? Weź udział w ogłoszonym przez ministra Mariusza Błaszczaka konkursie prac na temat polskiej Policji Państwowej w XX-leciu międzywojennym. Do wygrania nagrody pieniężne.

Celem konkursu jest przede wszystkim spopularyzowanie wiedzy o Policji Państwowej, a także zachęcenie studentów do zainteresowania się tematyką polskich służb mundurowych.

Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę. Autorzy trzech najwyżej ocenionych otrzymają nagrody pieniężne:

  • za zajęcie pierwszego miejsca – 5 000 zł;
  • za zajęcie drugiego miejsca – 3000 zł;
  • za zajęcie trzeciego miejsca – 2000 zł.

Zgodnie z ust. 2 §5 Regulaminu,  w skład komisji konkursowej  weszli:

Przewodniczący:

  • Pan nadkom. dr hab. Jacek Dworzecki – profesor nadzwyczajny Instytutu Nauk Społecznych Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Członkowie Jury Konkursu:

  • Pani nadkom. dr Ewelina Sokołowska, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie;
  • Pani prof. dr hab. Anna Fidelus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
  • Pan kom. Krzysztof Musielak, Biuro Historii i Tradycji Policji KGP;
  • Pan asp. dr Marcin Dziubak, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.

Jednocześnie przypominamy, że do 30 września 2017 r. można zgłaszać prace dyplomowe, bądź rozprawy doktorskie, których obrona zakończona została uzyskaniem pozytywnej oceny z egzaminu i nastąpiła pomiędzy dniem 1 stycznia 2015 roku, a dniem 15 września 2017 roku.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni do końca października 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie, Wszelkie pytania proszę kierować na adres juliusz.karpinski@mswia.gov.pl.

Plakat

Pliki do pobrania