Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 14.07.2017

Wiceminister Jakuba Skiba: polska polityka migracyjna powinna być skuteczna i spójna

Spójna i skuteczna polityka migracyjna powinna brać pod uwagę wszystkie aspekty, te związane z kwestią bezpieczeństwa, a także społeczno-gospodarcze – jednym głosem mówili uczestnicy debaty „Jaka polityka wobec imigrantów zarobkowych”, zorganizowanej 14 lipca br. przez redakcję „Dziennika Gazetę Prawną”. Poprzednia polityka migracyjna nie przystawała do aktualnych wyzwań: kryzysu migracyjnego w Europie oraz napływu imigrantów ekonomicznych z Ukrainy – zgodnie podkreślili prelegenci.

Wszyscy rozmówcy zgodzili się także, że aby polityka migracyjna była efektywna, należy stworzyć system zachęt dla imigrantów oraz opracować spójny program integracji dla cudzoziemców. W tym kontekście wiceminister Jakub Skiba zwrócił uwagę, że najskuteczniejsza integracja zachodzi zawsze poprzez rynek pracy i ukierunkowane programy integracyjne. Zaznaczył także, że obecnie w województwach są rozwijane programy integracji w zakresie rynku pracy, w szczególności skierowane do Ukraińców, z wykorzystaniem m.in. funduszu FAMI.

Uczestnicy debaty podkreślali, że należy mówić o pozytywnych aspektach przyjęcia setek tysięcy Ukraińców w kontekście wpływu na polski rynek pracy, szczególnie osób świadczących proste prace, w tym także w robotach sezonowych. - Regularnie na posiedzeniach Rady JHA przypominam o setkach tysięcy imigrantów ekonomicznych z Ukrainy, których przyjęliśmy w Polsce – zaznaczył wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Jednocześnie wskazał, że polityka migracyjna powinna być atrakcyjna dla specjalistów oraz wysoce wykwalifikowanych pracowników.

W debacie brali udział również: Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju, Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki socjalnej, Piotr Krasuski, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju, Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan, prof. Paweł Kaczmarczyk, Ośrodek Badań nad Migracjami, Maciej Grabowski, prezes Centrum Myśli Strategicznej oraz Bogusław Bławat, dyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Debatę poprowadził Grzegorz Osiecki, dziennikarz DGP. 

  • Debata w Dziennik Gazecie Prawnej
  • Debata w Dziennik Gazecie Prawnej
  • Debata w Dziennik Gazecie Prawnej
  • Debata w Dziennik Gazecie Prawnej