Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 29.08.2017

Prostszy meldunek – nowa ustawa o ewidencji ludności

Utrzymanie obowiązku meldunkowego nie tylko usprawni działanie administracji, ale jest też bardzo ważne dla bezpieczeństwa naszego kraju ze względu na zagrożenie terroryzmem w Europie. Projekt nowelizacji ustawy został przyjęty na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów.

Gromadzenie danych o miejscu zamieszkania ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej realizacji zadań i obowiązków administracji publicznej wobec obywateli. Zachowanie obowiązku meldunkowego przyniesie też liczne korzyści obywatelom - m.in. głosowanie w wyborach bez potrzeby zgłaszania się do spisu wyborców czy sprawne załatwianie spraw związanych z zabezpieczeniem społecznym, takich jak 500+, emerytury, renty, czy opieka społeczna. Wiedza o faktycznej liczbie mieszkańców pomoże też lokalnym  samorządom w lepszym planowaniu usług publicznych i komunalnych. Należy do nich np. zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach.

Utrzymanie obowiązku meldunkowego jest również bardzo istotne dla bezpieczeństwa naszego kraju, szczególnie ze względu na obecną sytuację geopolityczną w Europie i zagrożenie terroryzmem.

Obowiązek meldunkowy istnieje obecnie w kilkunastu krajach Unii Europejskiej, m.in. w Finlandii, Wielkiej Brytanii, Danii i Szwecji. W wielu z nich traktuje się go bardziej rygorystycznie niż w Polsce.

Realizacja obowiązku meldunkowego zostanie uproszczona, aby nowe przepisy były jak najmniej uciążliwe dla obywateli. Od 1 stycznia 2018 r. będzie można zameldować się elektronicznie. Dokona tego każda osoba, która posiada profil zaufany ePUAP albo kwalifikowany podpis elektroniczny. Dzięki temu będzie można zameldować się o dowolnej godzinie, bez wizyty w urzędzie.

Co więcej, jeden formularz pozwoli zameldować się na pobyt stały i jednocześnie wymeldować się z pobytu czasowego (i na odwrót), co ułatwi załatwienie formalności np. studentom, czy pracownikom, którzy wyjeżdżają poza swoje stałe miejsce zamieszkania.

Nowe przepisy przewidują również, że jeśli mieszkamy w Polsce i nie posiadamy numeru PESEL, to otrzymamy go z urzędu gdy zaczniemy ubiegać się o wydanie dowodu osobistego. Dotychczas trzeba było najpierw uzyskać PESEL, a dopiero potem starać się o dowód. Powodowało to dodatkowe formalności i niepotrzebnie wydłużało oczekiwanie na dokument.

Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności w praktyce przełoży się na korzyści dla obywateli. Łatwiej uzyskają oni należne im świadczenia, a sam obowiązek meldunkowy będzie łatwiejszy i mniej uciążliwy do spełnienia.

Z pełnym tekstem Projektu ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności  można zapoznać się w Biuletynie informacji Publicznej MSWiA. 

Mapa serwisu