Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 27.10.2017

Trwa realizacja projektów przeciwpowodziowych w dorzeczu Odry i Wisły

Posiedzenie komitetów sterujących

Wiceminister Jarosław Zieliński przewodniczył czwartkowym obradom komitetów sterujących dwóch projektów przeciwpowodziowych w dorzeczu Odry i Wisły.

Podczas posiedzenia, minister i członkowie komitetów sterujących zapoznali się z aktualnymi informacjami o postępach w realizacji obu projektów, a także o konkretnych przedsięwzięciach takich jak budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. Omówili też nowe zadania, jakie będą realizowane w dorzeczu Wisły.

Realizację obu projektów przeciwpowodziowych koordynuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Są one współfinansowane przez Bank Światowy oraz Bank Rozwoju Rady Europy.

Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry Rozpoczęty został w 2007 roku i  przewiduje on modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego (zwiększenie przepustowości) oraz budowę suchego polderu „Racibórz”. Zakończenie tego projektu o wartości prawie 712 mln EUR poprawi ochronę przed powodziami ponad 2,5 mln ludzi, w tym mieszkańców Raciborza, Opola oraz Wrocławia.

Rozpoczęty w 2015 roku Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły o wartości 1,2 mld EUR. Realizacja Projektu przewidziana jest do 2022 roku, a jego wykonanie poprawi bezpieczeństwo 5,2 mln mieszkańców terenów zagrożonych, w tym na Środkowej i Dolnej Odrze (Szczecin, Słubice i Gryfino), w Kotlinie Kłodzkiej (Kłodzko, Bardo) oraz na Górnej Wiśle (Kraków, Sandomierz, Tarnobrzeg).

W posiedzeniu pod przewodnictwem wiceministra Jarosława Zielińskiego wzięli udział: wiceminister środowiska Mariusz Gajda, wojewodowie oraz przedstawiciele  Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły we Wrocławiu. Obecni byli też przedstawiciele Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy), który współfinansuje realizację projektów.

  • Posiedzenie komitetów sterujących
    Posiedzenie komitetów sterujących
  • Posiedzenie komitetów sterujących
    Posiedzenie komitetów sterujących
  • Posiedzenie komitetów sterujących
    Posiedzenie komitetów sterujących

Mapa serwisu