Unikaj częstych błędów - Aktualności - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 10.11.2017

Unikaj częstych błędów

Częste błędy - Czarniecki

W trzeciej zwrotce Pieśni Legionów,W kolejnej zwrotce Pieśni Legionów, Józef Wybicki błędnie zapisał nazwisko Czarnecki, poprawnie brzmi ono Czarniecki. Błąd występuje w rękopisie Pieśni Legionów Polskich we Włoszech.Józef Wybicki błędnie zapisał nazwisko Czarnecki, poprawnie brzmi ono Czarniecki. Błąd występuje w rękopisiePieśni Legionów Polskich we Włoszech.

Mapa serwisu