Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 11.10.2006

Otwarcie Pracowni Edukacyjno-Komputerowych na Podlasiu

Wiceministrowie spraw wewnętrznych i administracji Grzegorz Bliźniuk i Jarosław Brysiewicz uczestniczyli w uroczystym otwarciu sześciu Społecznych Pracowni Edukacyjno-Komputerowych w województwie podlaskim. Projekt firmy Microsoft oraz Instytutu Odpowiedzialnego Biznesu realizowany w porozumieniu z MSWiA jest efektem uzgodnień między wicepremierem, ministrem SWiA Ludwikiem Dornem i Billem Gatesem, przyjętych podczas wizyty twórcy i szefa firmy Microsoft w Polsce.

 

Microsoft wraz z Instytutem Odpowiedzialnego Biznesu przygotowały Pracownie w ramach realizacji projektu pod nazwą „Budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy. Zwalczanie wykluczenia informacyjnego w regionie Podlasia”. W otwartych dziś Pracowniach, z zakresu podstawowych umiejętności obsługi komputera i Internetu przeszkolonych zostanie ok. 1500 osób. Projekt jest doskonałym przykładem efektywnej współpracy organizacji pozarządowych, firm komercyjnych władz lokalnych i centralnych. Jest on efektem współpracy pomiędzy firmą Microsoft, inicjatorem i fundatorem projektu a Instytutem Odpowiedzialnego Biznesu.

W ramach ogólnoświatowego programu Unlimited Potential, Microsoft przyznał Instytutowi grant w formie środków finansowych i oprogramowania o wartości 350 tys. dolarów. Sprzęt komputerowy na potrzeby Społecznych Pracowni przekazały Bank Światowy, Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki i lokalna firma PWTK ATLAS, a oprogramowanie antywirusowe firma MKS.

„Życzyłbym sobie częściej oglądać podobne przykłady współpracy na rzecz realizacji zasad społeczeństwa informacyjnego. Inaugurowany dzisiaj projekt jest właściwym kierunkiem działania i mam nadzieję, że stanie się inspiracją dla innych firm i organizacji” – powiedział Grzegorz Bliźniuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Nadrzędnym celem projektu jest wyrównywanie szans członków społeczności lokalnej Podlasia w dostępie do wiedzy i umiejętności. Projekt przygotowano z myślą o osobach bezrobotnych oraz zagrożonych bezrobociem po to, by poprzez nabycie umiejętności podstawowej obsługi komputera i Internetu, zwiększyły swoje kwalifikacje i tym samym szanse na rynku pracy. Pracownie oraz szkolenia będą dostępne dla wszystkich chętnych, którzy nie mieli dotąd możliwości nauczenia się korzystania z komputera, oprogramowania, ani Internetu Do ich dyspozycji oddanych zostaje 6 Społecznych Pracowni Edukacyjno-Komputerowych. Każda z nich wyposażona jest w 10-15 komputerów wraz z oprogramowaniem firmy Microsoft. Dodatkowo, specjalnie na potrzeby projektu, przygotowywana jest polskojęzyczna wersja programu szkoleniowego Digital Literacy z zakresu podstawowych umiejętności informatycznych. Program został opracowany przez firmę Microsoft z myślą o osobach dorosłych, które nie potrafią korzystać z technologii komputerowych, a chciałyby zdobyć tę wiedzę i wykorzystać ją do rozwoju osobistego i zawodowego. Kursy poprowadzą wytypowani przez Powiatowe Urzędy Pracy młodzi ludzie, którzy po uprzednim przeszkoleniu i zapoznaniu z programem dydaktycznym kursów Digital Literacy będą pełnić rolę trenerów oraz opiekunów Pracowni i służyć wsparciem oraz pomocą wszystkim odwiedzającym je osobom.

„Projekt tworzenia Społecznych Pracowni Edukacyjno-Komputerowych i materiałów dydaktycznych, na bazie których członkowie społeczności lokalnej Podlasia będą mogli zdobywać wiedzę, traktujemy jako wzorcowy przykład współpracy pomiędzy firmą komercyjną, organizacją non-profit oraz lokalnymi władzami. Ogromnie cieszy nas fakt, że dzięki zaangażowaniu partnerów projektu jesteśmy w stanie aktywizować lokalne działania i pomagać mieszkańcom Podlasia w podnoszeniu poziomu umiejętności i kwalifikacji zawodowych” – powiedział Marek Roter, dyrektor generalny polskiego oddziału Microsoft.

Realizacja tej inicjatywy Unlimited Potential nie byłaby możliwa bez zaangażowania i efektywnej współpracy organizacji z różnych sektorów gospodarki. Projekt tworzenia Społecznych Pracowni Edukacyjno-Komputerowych zyskał poparcie lokalnych władz samorządowych na Podlasiu, które w efekcie udostępniły lokale, w których funkcjonują Społeczne Pracownie. Lokalne samorządy zapewniły też Pracowniom dostęp do Internetu. Komputery na rzecz projektu przekazał Instytutowi Bank Światowy, a monitory organizacja pozarządowa – Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki. Oprogramowanie antywirusowe przekazała firma MKS, a starania lokalnych partnerów projektu z Łap zaowocowały ufundowaniem do tej Pracowni nowego sprzętu komputerowego przez firmę PWTK ATLAS. Dodatkowo firma Microsoft wyposaży wszystkie 6 Społecznych Pracowni w pomoce dydaktyczne oraz dodatkowy sprzęt w postaci klawiatur i myszy.

W ramach projektu zatrudnienie znajdzie kilkanaście osób, które będą pełnić funkcję opiekunów Pracowni i trenerów prowadzących szkolenia. Społeczne Pracownie Edukacyjno-Komputerowe, poza godzinami, w których będą odbywać się kursy, będą dostępne dla lokalnych mieszkańców, a także ich inicjatyw społecznych.

„Cieszę się, że projekt spotkał się na Podlasiu z tak dużym zainteresowaniem i poparciem. Wierzymy, że dzięki jego realizacji będziemy w stanie pomóc ludziom, którzy nie potrafili do tej pory korzystać z komputera. Mam też nadzieję, że w ten sposób zdobędą nie tylko nowe kwalifikacje, ale także zyskają pewność siebie i zaczną aktywnie korzystać z nowych technologii w codziennym życiu. Chciałbym też, żeby Społeczne Pracownie rzeczywiście służyły lokalnym mieszkańcom, żeby mogli tam uczyć się również księgowości i języków obcych, po prostu, żeby sami aktywnie wykorzystywali te miejsca” – powiedział Jacek Sańko z Instytutu Odpowiedzialnego Biznesu.

Społeczne Pracownie Edukacyjno-Komputerowe na Podlasiu powstają w ramach ogólnoświatowego programu grantowego zainaugurowanego przez Microsoft Corporation w 2003 roku – Microsoft Unlimited Potential. W Polsce dotychczas przyznano 6 grantów o całkowitej wartości 1.115 tys. dolarów, dzięki którym powstało 118 Bezpłatnych Punktów Dostępu do Internetu Ikonk@ na Podlasiu, 3 Społeczne Pracownie na Lubelszczyźnie oraz 2 Centra Edukacji i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Przeszkolonych zostało już prawie 1,5 tys. osób, a ok. 60 tys. rocznie korzysta z bezpłatnego dostępu do komputera z oprogramowaniem i dostępem do Internetu.

Mapa serwisu