Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 15.01.2009

Bezpieczne ferie - ważna informacja dla rodziców, opiekunów i dzieci!

Od 19 stycznia 2009 roku, na terenie województw mazowieckiego, dolnośląskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego, rozpoczyna się pierwsza tura ferii zimowych. Tegoroczne ferie zakończoną się 1 marca, kiedy do szkół powrócą dzieci z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

Gdziekolwiek dzieci będą spędzać tegoroczne ferie zimowe należy dołożyć wszelkich starań, aby był to dla nich czas odpoczynku i zabawy. Dlatego też rodzice i opiekunowie powinni pamiętać, że:

  • Inspekcja Transportu Drogowego sprawdzi każdy autokar zabierający dzieci na ferie za miasto,
  • Komenda Stołeczna Policji uruchomiła specjalny telefon, pod który można dzwonić z prośbą o kontrolę stanu technicznego autokaru, którym dzieci wyjeżdżają na ferie (numery telefonów: 603 77 55 lub 603 77 18). Prosimy pamiętać, że prośbę o kontrolę należy złożyć przynajmniej na dwa dni przed planowanym wyjazdem. Ułatwi to pracę policjantom a rodzicom da gwarancję, że sprawdzenie stanu technicznego pojazdu zostanie przeprowadzone.

Prosimy rodziców o przypomnienie dzieciom o zasadach bezpiecznej zabawy na śniegu, a zwłaszcza o tym, że na lodzie można bawić się tylko w miejscach do tego przeznaczonych (lodowiska, ślizgawki).

Jeżeli planowany jest wyjazd z dziećmi za granicę prosimy pamiętać, że:

  • dokument uprawniający do przekraczania granicy (paszport lub dowód osobisty) powinny posiadać przy sobie oprócz osób pełnoletnich, również osoby niepełnoletnie – także osoby poruszające się w strefie Schengen.
  • zgodnie z art. 21 c Kodeksu Granicznego Schengen państwa członkowskie mogą wymagać posiadania dokumentów tożsamości na swoim terytorium. Każdy obywatel RP przekraczający granice powinien posiadać przy sobie podczas przekraczania granic i pobytu na terytorium państw członkowskich Schengen, dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo – czyli dowód osobisty lub paszport. Dotyczy to również małoletnich. Małoletnim powyżej 13 roku może zostać wydany dowód osobistych, na życzenie rodziców,
  • odpowiedzialność za sprawowanie opieki nad małoletnimi za granicą spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych.

Przebywając poza granicami naszego kraju rodzice i opiekunowie powinni zwrócić szczególną uwagę, aby dzieci nie nawiązywały kontaktu z obcymi i nie oddalały się z miejsca pobytu.

Bezpieczeństwo dzieci jest również przedmiotem dyskusji ministrów spraw wewnętrznych UE. W dniach 15 – 16 stycznia 2009 r. w Pradze odbyła się Nieformalna Rada UE ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, w której udział wzięli ministrowie spraw wewnętrznych i sprawiedliwości państw członkowskich Unii Europejskiej. Polskę reprezentował Pan Grzegorz Schetyna, Wiceprezes RM, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jednym z omawianych tematów była poprawa bezpieczeństwa dzieci m.in. w kontekście usprawnienia działań podejmowanych przez właściwe służby w przypadku transgranicznych porwań dzieci.

Mapa serwisu