Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 17.07.2009

Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw

Informujemy, iż Ministerstwo Sprawiedliwości, wdrażając postanowienia Decyzji Ramowej Rady Unii Europejskiej z dnia 15 marca 2001 r. o pozycji ofiar w postępowaniu karnym (2001/220/WSiSW), realizuje projekt pn. „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw” w ramach Programu Komisji Europejskiej „Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości 2007”. Zasadniczym celem projektu jest wzmocnienie w polskim systemie prawnym i społecznym pozycji osoby pokrzywdzonej przestępstwem. Cel ten realizowany jest poprzez przedsięwzięcia o charterze organizacyjnym, edukacyjnym oraz informacyjnym.

Najważniejszym działaniem projektu jest utworzenie 16 Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Obecnie już w każdym województwie funkcjonuje tego rodzaju instytucja pomocowa. Ośrodki działają przy organizacjach pozarządowych, samorządowych lub kościelnych, które zostały wyłonione przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach ogłoszonego konkursu i które od wielu lat świadczą pomoc pokrzywdzonym przestępstwem. W ośrodkach udzielana jest bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna. W pracę w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem zaangażowani są także wolontariusze pełniący funkcje opiekunów ofiar.
Dalsza realizacja projektu zakłada powstanie przy Ośrodkach zlokalizowanych w 16 województwach ogólnokrajowej sieci pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Ponadto zadaniem Ośrodków jest wypracowanie dobrych praktyk we współpracy z innymi instytucjami oraz organizacjami w celu wzmocnienia mechanizmów ochrony osób pokrzywdzonych przestępstwem.

WYKAZ
OŚRODKÓW POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

1.woj. świętokrzyskie
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej
Ul. Urzędnicza 7b
25 – 729 Kielce
tel. 0 41 366 48 47
szkolenia.kielce@caritas.pl
Koordynator: Edyta Domagała

2.woj. pomorskie
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
Centrum Interwencji Kryzysowej PCK
Pl. ks. Gustkowicza 13
80 - 543 Gdańsk
tel. 0 58 51 10 121, 0 58 511 01 22
www.cik.sos.pl
Koordynator: Krzysztof Sarzała

3.woj. zachodniopomorskie
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny”
Aleja Jana Pawła II 42
70 – 415 Szczecin
www.sos.home.pl
tel. 0 91 43 30 339
Koordynator: Małgorzata Rękawiecka

4.woj. warmińsko – mazurskie
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej
ul. Franciszka Stefczyka 7-8/6,6a,7
82-300 Elbląg
www.mediacje.neostrada.pl/nowa
tel. 0 55 642 44 25
Koordynator: Anna Olszewska

5.woj. kujawsko – pomorskie
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
Stowarzyszenie „Azyl” na Rzecz Pomocy Kobietom i Dzieciom Ofiarom Przemocy
Ul. Brzozowa 9
87 – 100 Toruń
www.azyltorun.org.pl
tel. 0 56 657 58 61
Koordynator: Elżbieta Jacewicz

6.woj. lubelskie
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „AGAPE”
Ul. Bernardyńska 5
20 – 109 Lublin
www.agape.lublin.pl
tel. 0 81 53 43 887
Koordynator: Iwona Przewor

7.woj. lubuskie
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA
Ul. Plac Matejki 3 A
65 – 056 Zielona Góra
www.baba.org.pl
tel. 0 68 454 92 32
Koordynator: Małgorzata Karolonek

8.woj. łódzkie
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działających na Rzecz Bezrobotnych „Wszyscy razem – In Corpore”
Ul. Franciszkańska 15
91- 433 Łódź
http://free.ngo.pl/incorpore
tel. 0 42 639 72 03
tel. 0 42 655 20 40
Koordynator: Lucyna Ciborska

9.woj. opolskie
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
Stowarzyszenie „Godność i Praca” Centrum Integracji Społecznej
Ul. Krakowska 32 a
45 – 075 Opole
www.integracja-opole.pl
tel. 0 77 44 18 374
Koordynator: Ewa Szatkowska

10.woj. śląskie
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
Śląska Fundacja Etoh – Błękitny Krzyż
Ul. Traugutta 21
43 – 300 Bielsko – Biała
www.bkpl.one.pl
0 33 817 28 38
Koordynator: Krystyna Gotkowska Basińska

11.woj. podlaskie
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”
Ul. Kościuszki 96
16 – 400 Suwałki
Tel. 0 87 565 02 58
Koordynator: Jarosław Ruszewski

12.woj. wielkopolskie
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
Ul. Os. Orła Białego 20
62 – 200 Gniezno
Tel. 0 61 425 57 82
Koordynator: Dariusz Ligęza

13.woj. dolnośląskie
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
Stowarzyszenie Pomocy „Akson”
Ul. Obornicka 99
51 – 114 Wrocław
pomocpokrzywdzonym@wp.pl
Tel. 0 71 352 94 03
Koordynator: Agnieszka Tekiela

14.woj. podkarpackie
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich
Ul. Reformacka 6
35 – 060 Rzeszów
Tel. (0) 668667554
nowy-horyzont@wp.pl
Koordynator: Elżbieta Wisz

15.woj. mazowieckie
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Ul. Korotyńskiego 13
02 – 121 Warszawa
Tel. (22) 823 96 64
pogotowie@niebieskalinia.pl
Koordynator: Renata Durda

16.woj. małopolskie
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS
Ul. Komorowskiego 12
30 – 106 Kraków
Tel. 0 12 421 32 41
krafos@op.pl
Koordynator: Danuta Noszka - Leśniewska
 

Mapa serwisu