Strona znajduje się w archiwum.

Czwartek, 02 grudnia 2010

Nowe przejście graniczne z Rosją

7 grudnia br. zostało otwarte nowe przejście drogowe Grzechotki – Mamonowo II na granicy z Obwodem Kaliningradzkim. W spotkaniu wziął udział podsekretarz stanu w MSWiA Piotr Stachańczyk. Kierowcy pojazdów osobowych, ciężarowych i autobusów mogą korzystać z przejścia już od 3 grudnia br.

Przejście w Grzechotkach (woj. warmińsko - mazurskie) jest najnowocześniejszym i największym przejściem drogowym na granicy z Rosją. Inwestycja została sfinansowana z budżetu państwa oraz z Funduszu Phare. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 127,7 mln zł, w tym 13 mln 422 tys. euro środków unijnych, czyli ok. 53 mln 687 tys. zł.

Polskie przejście graniczne w Grzechotkach zajmuje 30,3 hektarów powierzchni. Składa się łącznie z 23 pasów odpraw, w tym na wjeździe m.in. po 2 pasy ruchu dla samochodów ciężarowych, 2 pasy dla autobusów, 5 pasów dla samochodów osobowych oraz na wyjeździe m.in. po 2 pasy ruchu dla samochodów ciężarowych, 2 pasy dla autobusów, 6 pasów dla samochodów osobowych.

Szacuje się, że w ciągu doby na tym przejściu granicznym będzie można odprawić około 5 tysięcy samochodów osobowych oraz kilkaset autobusów i samochodów ciężarowych.

Przejście graniczne w Grzechotkach jest przystosowane do przewozu odpadów (np. pozostałości z produkcji, produktów przeterminowanych).

Służby graniczne przewidują, że drogowe przejście graniczne w Grzechotkach odciąży ruch komunikacyjny na pozostałych polskich przejściach granicznych z Federacją Rosyjską.

Dotychczas granicę polsko-rosyjską można było przekraczać m.in. w Bezledach (przejście drogowe), w Gołdapi (przejście drogowe), w Gronowie (przejście drogowe), w Braniewie (przejście kolejowe), w Skandawie (przejście kolejowe) oraz w Elblągu i we Fromborku (przejścia morskie).

Mapa serwisu