Strona znajduje się w archiwum.

Wtorek, 13 grudnia 2011

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności

13 grudnia 2011 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany ustawy o ewidencji ludności. Przyjęty przez Radę Ministrów projekt przewiduje przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy o rok, tj. na 1 stycznia 2013 r.

Ustawa o ewidencji ludności zakłada zmianę sposobu wprowadzania danych do rejestru PESEL. W miejsce obecnego, opartego na pośrednictwie wielu instytucji (urząd stanu cywilnego – organ ewidencji ludności – wojewoda - PESEL), projekt zakłada wprowadzenie bezpośredniej komunikacji z rejestrem.

Zastosowanie nowego rozwiązania, polegającego na zapewnieniu bezpośredniego dostępu do rejestru PESEL, jest przedsięwzięciem złożonym pod względem organizacyjnym i technicznym. Ponadto system ten łączy kilka tysięcy użytkowników. Zmiana terminu wejścia w życie ustawy da gwarancję prawidłowej realizacji nowych rozwiązań.

Mapa serwisu