Krajowe eliminacje do konkursu „Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”

Rusza kolejna edycja konkursu Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”. Tegoroczny temat to: „Zapobieganie przestępstwom przeciwko osobom starszym”.

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (eucpn) organizuje co roku konkurs „Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości” (ECPA). W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Austria, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

Tematem Konkursu ECPA jest „Współpraca Policji ze społecznością lokalną (ang. community policing) jako ważna metoda zwiększania obiektywnego i subiektywnego bezpieczeństwa” - najlepsza inicjatywa w zakresie budowania lokalnej koalicji na rzecz bezpieczeństwa oraz współpracy z partnerami lokalnymi.

Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 Euro, ponadto Regulamin przyznawania Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości oraz Prezentowania Projektów przewiduje przyznanie nagród po 5.000 Euro dla dwóch wyróżnionych projektów. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas konferencji dobrych praktyk EUPCN, która odbędzie się w grudniu 2018 r. W Austrii. 

Zgodnie z założeniami każdy kraj może zgłosić jeden projekt do konkursu ECPA.

Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany w drodze eliminacji krajowych przez komisję powołaną przez Departament Porządku Publicznego MSWiA. W imieniu organizatora, serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Projekty należy składać do DKS MSWiA do dnia 31 sierpnia  2018 r.

Wszystkich zainteresowanych przedłożeniem projektu zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Pliki do pobrania

Mapa serwisu