Informacja dotycząca korespondencji - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Informacja dotycząca korespondencji

Informacja dotycząca korespondencji

Kontakt z ministerstwem możemy uzyskać poprzez:

Adres e-mail: kancelaria.glowna@mswia.gov.pl

Infolinia MSWiA:

222 500 112

Adres korespondencyjny:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa
fax (22) 601 39 88

Ważne – Korespondencja kierowana do MSWiA powinna zwierać imię i nazwisko wnoszącego oraz adres do korespondencji (kod pocztowy, miejscowość, ulicę i numer domu/mieszkania). Korespondencja niezawierająca imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej pozostawiona  będzie bez rozpoznania

Mapa serwisu