Kontakt dla mediów - kontakt dla mediów - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

kontakt dla mediów

 

 

Wydział Prasowy MSWiA
tel. (22) 601-44-27,  (22) 601-52-90, (22), 601-44-43, (22) 601-53-75 

e-mail: rzecznik@mswia.gov.pl (8.15-16.15),

fax: (22) 601-34-03

 

Adres do korespondencji:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

 

INFORMACJA DLA DZIENNIKARZY

Wydział Prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu. Pozostałą korespondencję prosimy kierować na adres: kancelaria.glowna@mswia.gov.pl  .

Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji komunikacji z mediami, a w szczególności: wysyłania informacji i materiałów prasowych, zaproszeń na konferencje i wydarzenia oraz kontaktu telefonicznego dotyczącego współpracy medialnej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informacji lub udzielenia odpowiedzi na zadane zapytania.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, do czasu jej cofnięcia lub wyrażenia sprzeciwu. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Nie będą one wykorzystywane w celu profilowania. MSWiA nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  (MSWiA) z siedzibą przy ul. Batorego 5, w Warszawie, kod pocztowy: 02-591. Kontakt do nas: ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, tel.: 22 601 44 27, fax: (22) 601 39 88. MSWiA wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres mailowy: iod@mswia.gov.pl.

Mapa serwisu