Tomasz Zdzikot - Kierownictwo - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Czwartek, 19 listopada 2015

Tomasz Zdzikot

Sekretarz Stanu

Na zdjęciu: wiceminister Tomasz Zdzikot

Tomasz Zdzikot urodził się 2 listopada 1979 r. Jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończył również studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz studia podyplomowe z zakresu europeistyki, samorządu terytorialnego, zarządzania w administracji publicznej oraz zarządzania nieruchomościami.

W latach 2003-2005 był doradcą zastępcy prezydenta m.st. Warszawy, śp. Sławomira Skrzypka, a w 2006 r. pełnił funkcję zastępcy burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Jako przedstawiciel wojewody mazowieckiego brał udział w pracach zespołu do spraw ustawy o obszarach metropolitalnych. W latach 2007-2008 był wiceprezesem zarządu spółki Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” SA. Od 2008 r. pracował w Departamencie Prawnym Biura KRRiT, w tym jako wicedyrektor departamentu.

W latach 2006-2014 był radnym m.st. Warszawy, a od 2014 r. sprawuje mandat radnego Sejmiku Woj. Mazowieckiego.

18 listopada 2015 roku został powołany na Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z dniem 25 października 2017 r. został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz na stanowisko Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym.

Mapa serwisu