Staże w MSWiA - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Staże w MSWiA

Organizacja staży w MSWiA

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji organizuje staże dla bezrobotnych absolwentów uczelni wyższych zarejestrowanych w urzędach pracy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.

Staże finansowane są w całości przez urzędy pracy, które wypłacają stażystom stypendium.

Warunkiem ubiegania się o staż w MSWiA jest :

  1. posiadanie statusu osoby bezrobotnej,
  2. posiadanie środków (przez urząd pracy) na sfinansowanie stażu,
  3. możliwość skierowania przez urząd pracy osoby bezrobotnej na staż do MSWiA, jednakże bez gwarancji zatrudnienia po odbytym stażu (w MSWiA obowiązuje ustawa o służbie cywilnej, która nakłada obowiązek przeprowadzanie otwartych naborów na wolne stanowiska pracy).

 

W przypadku spełnienia powyższych warunków proszę o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres anna.miazga@mswia.gov.pl lub proszę o kontakt telefoniczny 22 60-118-86

Jednocześnie informuję, iż o przyjęciu na staż do Ministerstwa zgłaszającego się kandydata, decyduje dyrektor danej komórki organizacyjnej po przeprowadzonej kwalifikacji.

*
*
*
*

Pozostało znaków:

*
*
*
Wprowadzone informacje zostaną przesłane i nie będzie możliwości ich zmiany.

Mapa serwisu