Zintegrowany System Zarządzania

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Zintegrowany System Zarządzania został wdrożony w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, aby w szczególności:

  • wspierać profesjonalną i terminową realizację zadań powierzonych pracownikom Ministerstwa,
  • zapewniać utrzymanie i doskonalenie mechanizmów przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym,
  • wspierać sprawną, terminową i kulturalną obsługę klientów,
  • zapewniać mechanizmy monitorowania stopnia satysfakcji klientów z usług świadczonych przez Ministerstwo,
  • służyć uporządkowaniu procesów, wpływających na funkcjonowanie Ministerstwa,
  • przyczyniać się do planowego i racjonalnego wykorzystania zasobów w Ministerstwie,
  • zapewniać kompetentną i odpowiednio dobraną kadrę pracowników, poprzez właściwą rekrutację, szkolenia i podnoszenie świadomości pracowniczej,
  • służyć doskonaleniu systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
  • identyfikować obszary dalszego doskonalenia funkcjonowania urzędu,
  • uruchamiać, w przypadku wystąpienia niepożądanych zjawisk, mechanizmy korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze, w tym usprawniające.

Jako podstawę Zintegrowanego Systemu Zarządzania przyjęto wymagania kontroli zarządczej, uzupełnionej przez rozwiązania Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą PN-EN ISO 9001-2009 i wymagania dodatkowe Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji posiada Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zawierającą zobowiązania Ministerstwa w obszarze jakości i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, a także określającą misję i wizję oraz priorytety Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ministerstwa.

 

 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 

System Zarządzania Jakością, stanowiący część Zintegrowanego Systemu Zarządzania, wdrożony, utrzymywany i doskonalony w Ministerstwie od 2005 roku był corocznie poddawany auditowi jednostki certyfikującej TÜV Rheinland Polska. Z dniem 1 marca 2016 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło decyzję o tymczasowym odstąpieniu od certyfikowania Systemu Zarządzania Jakością, utrzymując jednocześnie spełnienie wymagań normy ISO 9001.

Załączniki do strony

Mapa serwisu