Pomoc dla weteranów - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Pomoc dla weteranów

Osoby, które brały udział w działaniach poza granicami kraju w ramach m.in. kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu, grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej mogą mieć przyznany status weterana. 30 marca br. weszła w życie ustawa o weteranach działań poza granicami państwa.

Status weterana może być przyznany osobom, które brały udział nieprzerwanie przez co najmniej 60 dni w misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngencie policyjnym, kontyngencie Straży Granicznej, w zadaniach ochronnych BOR lub zapewnieniu bezpieczeństwa państwa. Status weterana może zostać przyznany także osobom, które brały udział w działaniach poza granicami państwa w ramach grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni.

  

  

 

  

  

 

  

  

Status weterana poszkodowanego może zostać przyznany osobie, która w czasie działań poza granicami państwa wskutek wypadku lub choroby doznała uszczerbku na zdrowiu.
    

 

 

 

 

 

 

Mapa serwisu