Projekty europejskie - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Projekty europejskie

Na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnątrz Unii Europejskiej ogromny wpływ ma sytuacja w państwach położonych w bliskim sąsiedztwie UE. Instytucje UE oraz państwa członkowskie podejmują działania na rzecz wsparcia systemów bezpieczeństwa wybranych państw trzecich. Realizowane w formie projektów wsparcie obejmuje gównie szkolenia i wymianę doświadczeń.

Mapa serwisu